بهبود کیفیت


نام واحد : بهبود کیفیت
مسئول واحد بهبود کیفیت: رقیه صادقی نور
sadeghinur@yahoo.com
شماره تماس: 32125445-32125409
مسئول اعتباربخشی درمانی : زکیه خرمکی
نماینده مدیریت کیفیت : عاطفه توکلی
کارشناس بهبود کیفیت : آمنه زارع
محل واحد در بیمارستان : ساختمان شماره 2 – مدیریت
معرفی بخش :
مسئولیت این واحد کنترل و نظارت بر حفظ و ارتقای کیفیت خدمات در کلیه واحدهای بیمارستانی می باشد. بدین منظور، ضمن پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان و پایش شاخص های کیفی و عملکردی مرتبط، میزان دستیابی به اهداف سازمانی را اندازه گیری و رصد می نماید. برنامه ریزی استراتژیک سازمان دراین واحد تهیه، اجرا و ارزیابی گردیده و در واحدها مستقر می گردد. این واحد در روند های اجرایی واحدها به شکل مستقیم نظارت انجام می دهد. همکاری نزدیک مدیران ارشد بیمارستان با این واحد، ضمانت موفقیت امور در آن بوده و نظام پیشنهادات، دفتر آموزش، مشاوران مدیریتی سازمان، ارتباط مستقیم با این واحد دارند .

 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-18 18:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ