نام و نام خانوادگي  :  حسن غیاثی

email:  

 پست مربوطه  :   مديريت بيمارستان شهيد فقيهي

  مدرك تحصيلي    :  کارشناس پرستاری

پست قبلي   

1.        مدیر مسئول مجله ماهیانه علمی فرهنگی رویش بیمارستان شهید رجایی به مدت سه سال

2.       مدیر بیمارستان اقلید در سال 75 لغایت 79

3.       کارشناس نظارت بر درمان شبکه از سال 80 لغایت 82 با حفظ سمت جانشین رئیس شبکه

4.       کارشناس و دبیر شورای رفاهی از سال 82 لغایت 85

5.       عضو شورای سیاستگذاری امور رفاهی دانشگاه از سال 86 تا90(نمایند مجمع مدیران)

6.       مدیر بیمارستان شهید دستغیب از سال 85 تا 86

7.       مدیر بیمارستان شهید چمران از سال 86 لغایت90

8.      مدیر بیمارستان شهید رجایی در سال 91 تا93 به مدت سه سال

9.       مدیر اجرایی اداره his دانشگاه به مدت یکسال


 

تلفن تماس : 32352220-0711

آقای غیاثی

با هم بودن آغاز است .
باهم ماندن پیشرفت است .
با هم کار کردن موفقیت

 

 

 

 

  

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-27 10:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ