شماره دفتر پرستاري : 233211                      

 

 شماره مستقيم سوپروايزر : 2334903

 

 تاريخ افتتاح و آدرس : دفتر پرستاري از زمان تاسيس بيمارستان وجود داشته است

 

 آدرس : ساختمان اصلي طبقه دوم – انتهاي راهرو كتابخانه سمت چپ

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 9:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ