دفتر پرستاري  
 

رئيس واحد : خانم فیلی زاده 

تلفن : 5403 و 5362 و 5357

مکان : ساختمان شماره یک - طبقه دوم

پرسنل همكار در واحد دفتر پرستاري : معاوت دفتر پرستاري ، سوپروايزر آموزشي ، سوپروايزر كنترل عفونت

 

معاون دفتر پرستاری : خانم لادن عبادی

 

 سوپروايزر كنترل عفونت : خانم مرجان تنوري فرد
رابط کنترل عفونت : خانم پژوهان

  

سوپروايزر آموزشي : خانم نیاکان

سوپروايزر هاي باليني : آقای سراج - خانم رضا زاده – خانم فرخی- خانم اسمعیلی –  خانم ابطحي - خانم میرزائی - خانم مرودشتی - خانم اژدری - خانم حسینی - خانم جعفری - آقای شریفی کیا - خانم شریفی

 

سوپروایزر اتاق عمل : آقاي لقماني 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-28 15:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ