نام بخش : كنترل عفونت

 

 مسئول : سر کار خانم تنوری فرد

سمت : مسئول سوپروايزر كنترل عفونت

 

شرح وظايف و مسئوليت ها :

×      گزارش كليه رفتار و اعمال غير بهداشتي در بيمارستان به مسئولين ذيربط اعم از روش هاي غير استريل ملاقات كنندگان ، نواقص

 

      ساختماني و كمبودهاي كه احتمالاً سبب گسترش عفونت بيمارستاني مي شود .

 

×      نظارت بر نحوه اجراي طرح هاي تصويب شده و بازديد از بخش ها

 

×      تشكيل جلسه با مسئولين بخش ها بخصوص در صورت وجود عفونت در واحد مربوطه

 

×      بررسي روش هاي ضدعفوني در اطاق عمل ، نوزادان ، مراقبت هاي ويژه و بطور كلي بخش هايي كه نياز به مراقبت دارند

 

×      همكاري نزديك با مسئولين بيمارستان در طرح و برنامه ريزي و تهيه و تعيين امكانات لازم جهت رفع مشكلات و بهبود بخشيدن

 

      هر چه بيشتر به نحوه اجراي طرح هاي پيشنهادي

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 9:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ