مشخصات بيمارستان

 

تعداد پرسنل : 1054 نفر

 

تعداد پرستاران : 123 پرستار

 

درصد اشغال تخت :74% (3ماهه اول سال 89)  

آمار تختهای بیمارستان شهید فقیهی

 

بخش

تعداد تخت

 

داخلی 2

28

داخلی 3

26

پوست

23

اورژانس

87

ICU داخلي

11

ICU  جراحی

11

ICU جراحی قلب

14

CCU

17

پست جراحی قلب و آنژیوگرافی

20

دیالیز

12

زنان

21

جراحی 1

33

جراحی 2

16

جراحی 3

18

جراحی 4

17

نورولوژی و عفونی

20

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-28 17:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ