بهبود کیفیت

نام واحد : بهبود کیفیت

مسئول واحد بهبود کیفیت: رقیه صادقی نور
sadeghinur@yahoo.com

شماره تماس: 32125445-32125409

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار : نرگس اجرائی

کارشناس بهبود کیفیت و مسئول طرح تکریم : عاطفه توکلی

کارشناس بهبود کیفیت : آمنه زارع

کارشناس نظر سنجی : فرزانه کمالی
Email: skamali452@gmail.com
محل واحد در بیمارستان : ساختمان شماره 2 – مدیریت

معرفی بخش :

مسئولیت این واحد کنترل و نظارت بر حفظ و ارتقای کیفیت خدمات در کلیه واحدهای بیمارستانی می باشد. بدین منظور،ضمن پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان و پایش شاخص های کیفی و عملکردیمرتبط، میزان دستیابی به اهداف سازمانی را اندازه گیری و رصد می نماید. برنامه ریزی استراتژیک سازمان دراین واحد تهیه، اجرا و ارزیابی گردیده و در واحدها مستقر می گردد. این واحد در روند های اجرایی واحدها به شکل مستقیم نظارت انجام می دهد. همکاری نزدیک مدیران ارشد بیمارستان با این واحد، ضمانت موفقیت امور در آن بوده و نظام پیشنهادات، دفتر آموزش، مشاوران مدیریتی سازمان، ارتباط مستقیم با این واحد دارند .
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-28 16:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ