رديف
نام ونام خانوادگي
متخصص
رتبه دانشگاهي
درجه علمي
CV
1
ياسمن جنوبي
نورولوژي
-
متخصص
CV
2
پيمان پترام فر
نورولوژي
استاديار
متخصص
CV
3
افشين برهان حقيقي
نورولوژي
دانشیار
متخصص
CV
4
عباس رحیمی جابري
نورولوژي
استادیار
متخصص
CV
5
صادق ايزدي
نورولوژي
استاديار
متخصص
CV
6
ناهید اشجع زاده
نورولوژی
دانشیار
متخصص
CV
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ