رديف
نام و نام خانوادگي
تخصص
رتبه دانشگاهي
درجه علمي
CV
1
دكتر سيد محمد اوجي
پاتولوژي
دانشيار
متخصص
CV
1
دكتر احمد منبتي
پاتولوژي
دانشيار
متخصص
CV
3
دكتر اكبر صفايي
پاتولوژي
استاديار
متخصص
CV
4
دكتر پريكالا كومار
پاتولوژي
استاد
متخصص
CV
5
دكتر سيد ضياءالدين تابعي
پاتولوژي
استاد
متخصص
CV
6
دكتر فاطمه ساري اصلاني
پاتولوژي
دانشيار
متخصص
CV
7
دكتر بيتا گرامي زاده
پاتولوژي
استاد
متخصص
CV
8
دكتر محمد جواد اشرف
پاتولوژي
استاديار
متخصص
CV
9
دكتر مسعود حسين زاده
پاتولوژي
استاديار
متخصص
CV
10
دكتر نادر رياض منتظر
پاتولوژي
دانشيار
متخصص
CV
11
دكتر سيمين ترابي نژاد
پاتولوژي
استاد
متخصص
CV
12
دكتر سيد يحيي عطاران
پاتولوژي
استاديار
متخصص
CV
13
دکتر بابک یگانه شیرازی
پاتولوژی
استادیار
متخصص
CV
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ