رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

رتبه دانشگاهي

درجه علمي

CV

1

دكتر مريم عماد

پوست

استاديار

متخصص

CV

2

دكتر رحمت اله سلمانپور

پوست

استاد

متخصص

CV

3

نسترن محصل

پوست

استاديار

متخصص

CV

4

دكتر فرهاد هنجني

پوست

دانشيار

متخصص

CV

5

دكترلادن دستغيب

پوست

دانشيار

متخصص

CV

6

دكتر فريده جوكار

پوست

استاديار

متخصص

CV

7

دكتر محمد رضا نمازي

پوست

استاديار

متخصص

CV

8

دکتر شاهين آقايي

پوست

استاديار

متخصص

CV

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ