ردیف
نام ونام خانوادگي
متخصص
رتبه دانشگاهي
درجه علمي
CV
1
جمشيد روزبه
نفرولوژی
استاديار
متخصص نفرولوژی
CV
2
مهرداد عسكريان
پزشكي اجتماعي
استاديار
پزشکی اجتماعی
CV
3
ابراهيم مجتهدي
ريه
استاديار
فوق تخصص
CV
4
سمراد محرابي
ريه
استاد
فوق تخصص
CV
5
سيد معصوم معصوم پور
ريه
استاديار
فوق تخصص
CV
6
علي عماد
ريه
استاد
فوق تخصص
CV
7
محمد علي قيومي
ريه
دانشيار
فوق تخصص
CV
8
محمد علي داورپناه
عفوني
استاديار
فوق تخصص
CV
9
محسن مقدمي
عفوني
استاديار
فوق تخصص
CV
10
لاله محمودی
داروسازی بالینی
استاد یار
متخصص
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-8-7 18:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ