انتظامات 

 

 

نام و نام خانوادگي :  جناب آقای حسین زارع

عنوان پست  :  مسئول انتظاماتتلفن تماس  : داخلی 5514


 
كارهايي كه در اين واحد انجام ميشود :

 

 

1-   كنترل كليه پرسنل واحد انتظامات

 

2-   كنترل مراجعين و همراه بيماران

 

3-   سركشي از تمامي واحدهاي بيمارستان

 

4-   برقراري نظم و امنيت در تمامي واحدهاي بيمارستان

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-11 18:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ