امور مالی

 

 

 مدیر امور مالی : جهانگیر شهسوار


مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق شغلی

حسابدار شبکه بهداشت و درمان استهبان                         85 - 76

رابط IT بیمارستان و شبکه بهداشت و درمان استهبان         89  84

حسابدار مسئول شبکه بهداشت و درمان استهبان             86  85

رئیس حسابداری بیمارستان امام خمینی استهبان             96 – 86

مسئول امور قراردادهای بیمارستان امام خمینی استهبان    96  86

مدیر امور مالی بیمارستان شهید فقیهی                            96 تا کنون


تلفن : 5474

مکان : ساختمان شماره 3 - طبقه همکف 

شرح وظايف اصلي رئيس حسابداري  :

 

 

1-   امضا و كنترل چكهاي صادره

2-   همكاري با مقامات بيمارستان در تهيه و توزيع بودجه پيشنهادي

3-   گزارش مراحل انجام كار به مقام مافوق

4-   پيشنهاد و گزارش نيازهاي مالي بيمارستان

5-   تهيه گزارشات مالي ماهيانه و عمليات حسابداري در بيمارستان

         

 

 

 

 

کارمندان واحد حسابداری هزینه

آقای نصیر محمدی : کارشناس مسئول رسیدگی اسناد

خانم فریدفر : مسئول اموال بیمارستان ( امین اموال )

خانم علی پور : مسئول صدور سند

خانم کارگر : مسئول حسابداری تعهدی

آقای غیور : مسئول امور پرسنلی دریافت و پرداخت

خانم حسینی : دریافت و پرداخت

خانم بذرافکن : کارشناس فناوری اطلاعات سوپروایزر His

آقای ربیعی : مسئول پرداخت های پزشکان

آقای کیانی : مسئول قاصدک بودجه ریزی

آقای هاشمی : حسابدار

آقای همتی : مسئول امور بانکی نامه رسان امور مالی - بایگان

آقای مصلی : مسئول بایگانی اسناد و صدور اسناد رسید و حواله

خانم ریاحین : مسئول اسناد سرپایی سامانه سجاد سامانه HSE

خانم ها مقدسی جابری حیدری پناه نصراله زاده : کارشناس ارسال اسناد بیمه سرپایی

خانم محسنی : مسئول حوادث ترافیکی- ارجاع بین بیمارستانی آمار ماهانه پزشکان و امور متفرقه

آقای حاصلی : صدور سند حواله تعهدی بایگانی اسناد

خانم جوانمرد : مسئول صدور اسناد سیستمی انبار لوازم مصرفی پزشکی (رسید و حواله و  نرخ گذاری در تعهدی و His  )

خانم براتی : مسئول صدور اسناد- انبار دارویی (رسید و حواله و  نرخ گذاری در تعهدی و His  )

خانم کمالی : کارشناس تعیین قیمت وسایل مصرفی پزشکی و تأیید سقف تعهدات بیمه ها در His

خانم کشاورز : مسئول صدور حواله تعهدی اسناد داروخانه بستری (دارویی)

خانم رضوی : مسئول صدور حواله تعهدی اسناد داروخانه بستری (تجهیزات)

 

واحد حسابداری درآمد

مسئول حسابداری درآمد و اقتصاد سلامت :

نام و نام خانوادگی : سعید سنایی

مدرک تحصیلی : کاردان اتاق عمل

کارمندان واحد حسابداری درآمد

خانم ها کشاورز و عزیزی : کارشناس بیمه خدمات درمانی (ارسال اسناد بستری)

خانم ها پاکروان و داورپناه : کارشناس بیمه تأمین اجتماعی (ارسال اسناد بستری)

خانم جوانمرد : کارشناس بیمه نیروهای مسلح (ارسال اسناد بستری)

آقای احمدی : مسئول ارسال اسناد بستری آمارهای مربوطه پیگیری کسورات بستری- صورتحسابها - امور متفرقه واحد

آقای مهدی زاده : متصدی پذیرش و ترخیص

خانم سمیرا عزیزی : کارشناس

خانم کریمی : کارشناس اقتصاد سلامت

مسئول ترخیص : خانم آمنه فرجی

کارمندا ن

خانم ها : رئیسی حق بین آزاد محمدی

آقای : حجتی منش

مسئول صندوق : آقای فقیه

صندوقداران

خانم ها : حق بین قاسمی - فرجی

آقایان : طهماسبی ارجمند- کاظمی شریفی نوربخش- سرایی بهبود باقری موسوی اوجی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-14 9:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ