مددكاري

 

نام و نام خانوادگي :  سركار خانم عربی

عنوان پست  :  مددكار

 

كارهايي كه در اين واحد انجام مي شود :

راند كل بيماران كه هر كدام تحت چه پوششي هستند اعم از كميته يا بهزيستي يا بي بضاعت كار اساسي در رابطه با تخفيف را مددكار با اجازه مديريت انجام مي دهد (تصميم بعهده مدير است ) بر آن اساس توضيحات لازم به بيمار داده مي شود و اگر هيچ بيمه اي نباشد بيمه تخت را بيمارستاني مي شود . اگر آن شخص افغاني باشد آنهايي كه كارت شناسايي دارند از طريق سازمان ملل هزينه بيمارستان را مي پردازند بعضي از افراد بيماري خاص دارند كه بيمه خويش فرما مي شوند و از طريق كمك و همكاري سازمان ملل هزينه آنها پرداخت مي شود .

 

مددكاري با بهزيستي كميته امام و سازمان ملل ارتباط دارد .

 

اين واحد براي بيماراني كه عمل قلب دارند هم يا كمك مي گيرد يا خيريه كمكشان مي كند .

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-27 10:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ