كارگزيني و امور اداري

 

مسئول كارگزيني و امور اداري :  آقای محمد کریم قنادی

Email : ghanadi5289@yahoo.com

 

كارهايي كه در اين واحد انجام مي شود :

1-   صدور احكام ساليانه پرسنل

2-   احتساب و صدور گروههاي عادي و امتيازي پرسنل

3-   محاسبه اضافه كار نظام نوين ماهانه پرسنل

4-   محاسبه و اعلام مرخصي استحقاقي و استعلاجي و ...

5-   ارزشيابي سالانه پرسنل

6-   ارتقا شغلي پرسنل

7-   مكاتبات اداري در خصوص ارسال مراسلات و نامه ها و ..

8-   بررسي وضعيت غيبت ، تاخير پرسنل و ...

9-   بررسي وضعيت حضور و غيياب پرسنل

10-  پرينت ماهيانه توسط تايمكس

11-  انتقال و  جابجايي پرسنل طبق فرم هاي مربوطه و مكاتبه با واحد مربوطه

12-  انجام امور بازنشستگان

13-  تشكيل كميته پيشنهادات

14-  انجام طرح بندي مشاغل پرسنل

15-  ماموريت پرسنل

16-  اقدامات جهت نظر سنجي پرسنل و فرم رضايت

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-4-25 8:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ