تداركات 

 

نام و نام خانوادگي : سید خلیل بنی هاشمی             

 عنوان پست :   مسئول كارپردازي

 

 شرح وظايف اصلي مسئول کارپردازی:

 

1-مدیریت کارپردازی بیمارستان

2-دستور خرید پس از تائید رئیس بیمارستان و تامین مالی

3-ارجای کلیه درخواستهای خرید به کارپردازان

4-تهیه پیش فاکتور طبق دستورالعمل و بخشنامه دانشگاه

5-نظارت بر کلیه خریدهای انجام شده

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-3-8 15:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ