تجهيزات پزشكي

 

 

مسئول تجهیزات پزشکی  :  مهندس سعید فتحه        email : saeedfatheh@yahoo.com

                         

   

شرح وظايف :

 

·         انجام فر آیند خرید تجهیزات پزشکی  سرمایه ای و غیر مصرفی

·         انجام فر آیند خرید تجهیزات پزشکی غیر سرمایه ای و مصرفی

·         اعلام نظر و هماهنگی جهت توزیع تجهیزات پزشکی در بخش های مختلف بیمارستان

·         نظارت بر نحوه نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات پزشکی جدید توسط شرکتهای مختلف

·         نظارت بر اجرای دقیق و منظم قرار دادهای خرید ، سرویس و نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

·         نظارت بر فرآیند تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی بخشهای مختلف بیمارستان

·         نظارت بر بازدید بخش های مختلف بیمارستان در اجرای طرح یکسان سازی تعمیرات و نگهداشت تجهیزات پزشکی

·         نظارت بر فرآیند تهیه شناسنامه پویای تجهیزات پزشکی و وارد کردن اطلاعات در سایت اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

·         نظارت بر انجام نگهداری پیشگیرانه (PM) تجهیزات پزشکی بخش های مختلف بیمارستان

·         تایید نهایی گزارش کار هفتگی واحد جهت  ارسال به اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

·         نظارت بر فعالیت رابط ISO و ایجاد تغییرات لازم در مستندات ISO

·          همکاری در عقد قرار دادهای خرید و سرویس  و نگهداری تجهیزات پزشکی

·         هماهنگی جهت تشکیل کمیته خرید تجهیزات پزشکی به صورت ماهیانه با دفتر ارتقا کیفیت به عنوان دبیر کمیته

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-12-3 17:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ