شماره بيمارستان

32351087-99

تلفن گويا 32305098
شماره فاكس بيمارستان 32331634

رئيس حسابداري

32359421

دفتر سوپروايزري

32304903

واحد فناوري اطلاعات بيمارستان

32317971

ام آر آی (MRI)

32316980
مركز مشاوره 32305095
ساير تلفنهاي داخلي بخشهای بيمارستان کلیک کنید
برای ارتباط با بخشهای بیمارستان با پیش شماره 3212 ارتباط تلفنی برقرار میگردد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-2 16:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ