آموزش کارکنان درمانگاه 

 رابط آموزشی درمانگاهسرکار خانم محمدی 

Razi_465@yahoo.com   

تلفن:   2125475-0713

فکس:   2331634-0713


اهداف ومسئولیتها:

 

1.       تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت – میان مدت – بلند مدت )

2.       تعيين و اولویت بندی نیاز های آموزشی

3.       تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیاز های آموزشی

4.       اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها

5.       تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

6.       همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحد ها جهت نیاز سنجی آموزشی

7.       هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحد های درمانگاه

8.       ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیردرمانگاه

9.       کنترل و نظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرسنل واحدهاي درمانگاه  در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

10.   شرکت در کلیه جلسات آموزشی رابطین آموزشی

11.   سنجش اثربخشي دوره هاي آموزشي بر اساس مدل كرك پاتريك

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-30 17:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ