تقویم برنامه دوره های آموزشی کارکنان درمانگاه سال 94آذر

ش

 

30

 

7

 

14

 

21

 

28

 

1 ش

 

1

 

8

 

15

 

22

 

29

 

2 ش

2

 

9

 

16

 

23

 

30

 

3 ش

3

 

10

 

17

 

24

 

 

 

4 ش

 

4

 

11

 

18

 

25

 

 

 

5 ش

 

5

 شیوه های صحیح تفکیک زباله

12

 

19

 

26

 مبانی کنترل عفونت

 

 

جمعه

 

6

 

13

 

20

 

27

 

 

 آبان

ش

 

 

 

2

 

9

 

16

 

23

 

1 ش

 

 

 

3

 

10

 

17

 اصول صحیح کنترل عفونت وبهداشت فردی

24

 

2 ش

 

 

4

 

11

 

18

 

25

 

3 ش

 

 

5

 

12

 

19

 

 26

 

4 ش

 

 

 

6

 

13

 

20

 

 27

 

5 ش

 

 

 

7

راههای انتقال هپاتیت وایدزوپیشکیری ازانها 

14

 بی حرکتسازی وحمل ونقل مصدومین

21

 بحران وحوادث غیرمترقبه

 28

 

جمعه

 

1

 

8

 

15

 

22

 

 29

 


مهر

ش

 

 

 

4

 

11

 

18

 

25

 

1 ش

 

 

 

5

 

12

 نحوه صحیح کاربادستگاه نوارقلب وگرفتن EKG

19

 

26

 کارگاه پرستاروارتباطات انسانی

2 ش

 

 

6

 

13

 

20

 

27

 

3 ش

 

 

7

 

14

 

21

 

28 

 

4 ش

 

1

 

8

 

15

 

22

 

 29

 

5 ش

 

2

 

19

 

16

 

23

 

30 

 بهداشت محیط وضدعفونی کننده ها

جمعه

 

3

 

10

 

17

 

24

 

 

 


شهریور

ش

 

31

 

7

 

14

 

21

 

28

 

1 ش

 

1

 

8

 

15

 

22

 مهارتهای بالینی پرستاری

29

 دارودرمانی وداروهای جعبه اورژانس

2 ش

2

 

9

 

16

 

23

 

30

 

3 ش

3

 

10

 

17

 اکسیژن درمانی واصول صحیح ساکشن

24

 تفسیرگازهای خونی شریانی

31 

 

4 ش

 

4

 

11

 

18

 

25

 

 

 

5 ش

 

5

 

12

 

19

 

26

 

 

 

جمعه

 

6

 

13

 

20

 

27

 

 

 مرداد

ش

 

 

 

3

 

10

 

17

 

24

 

1 ش

 

 

 

4

 کارگاه کاربردتجهیزاتپزشکی

11

احیاقلبی ریوی پایه وپیشرفته

18

 پرستاروقانون

25

 9راه حل ایمنی

2 ش

 

 

5

 

12

 

19

 

26

 

3 ش

 

 

6

 

13

 

20

 

27 

 

4 ش

 

 

 

7

 

14

 

21

 

 28

 

5 ش

 

1

 

8

 

15

 

22

 

 29

 

جمعه

 

2

 

9

 

16

 

23

 

 30

 تیر

ش

 

 

 

6

 

13

 

20

 

27

 

1 ش

 

 

 

7

 

14

 

21

 

28

 

2 ش

1

 

8

 

15

 

22

 

29

 

3 ش

2

 

9

 

16

 

23

 

30

 

4 ش

 

3

 

10

 

17

 

24

 

31

 

5 ش

 

4

 

11

 

18

 

25

 

 

 

جمعه

 

5

 

12

 

19

 

26

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-30 17:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ