آموزش ضمن خدمت 

 

سوپروایزر آموزش پرستاری : خانم نیاکان
Email : maryamniakan@yahoo.com

کارشناس  ارشد پرستاری

تلفن : 2332111-0711

فاکس : 2304903-0711 اهداف

1- افزایش توانمندی علمی نیروی انسانی

2- افزایش رضایت کارکنان و مراجعین

3- بهبود کیفیت مراقبت از بیمار

 

شرح وظايف سوپر وايزر آموزشي:

1-  بررسي نيازهاي آموزشي پرسنل پرستاري و اعلام آن به مسئولين ذيربط

2-  شركت در كنفرانس هاي پرستاري،همكاري و هماهنگي لازم در انجام كارآموزي دانشجويان و هماهنگي لازم با مربيان مربوطه

3-  طرح ريزي و هدايت برنامه هاي آموزشي

4-  شركت در راند هاي روزانه يا هفتگي مسئولين پرستاري از بخش ها و ثبت گزارش

5-  برنامه ريزي جهت رفع مشكلات موجود

6-  همكاري و شركت در برنامه هاي تحقيقاتي براي پيشرفت در مراقبت از بيمار


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-28 15:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ