دبیر کمیته پیشنهادات
: آقای امیر کلانتری

خلاقیت

 
ویژه نامه پیشنهادات پاییز 93

ویژه نامه پیشنهادات بهار 94
ویژه نامه پیشنهادات پائیز 94

ویژه نامه پیشنهادات 95


چه چیزهائی پیشنهاد نیستند

تکنینک چرا چرا؟

مهارت حل مساله و تصمیم گیری

چند تکنیک

حل مساله از طریق مثبت اندیشی

راهنمای پیشنهاد دهی در سایت دانشگاه
 

فراخوان کمیته پیشنهادات

 
فراخوان سال 92شماره 1شماره 2
شماره 3شماره 4
شماره 5 شماره 6
فراخوان  سال 93شماره 1  شماره 2
شماره 3 
فراخوان سال  94شماره 1 شماره 2
فراخوان سال  95شماره 1 شماره 2
شماره 3
شماره 4
شماره 5 شماره 6
فراخوان سال  96شماره 1 شماره 2آمار نظام پیشنهادات 

 
آمار کلی نظام پیشنهادات در سال 92
 
تعداد کل پیشنهادات به تفکیک بخش در سه ماهه اول 92
 
تعداد کل پیشنهادات به تفکیک بخش در سه ماهه دوم 92
 
تعداد کل پیشنهادات به تفکیک بخش در سه ماهه سوم 92

 
آمار کل پیشنهادات در سه ماهه  اول 93
 
آمار کل پیشنهادات در سه ماهه  دوم 93

 
آمار کل پیشنهادات در سه ماهه  سوم 93آمار کلی نظام پیشنهادات در سال 93
آمار کلی نظام پیشنهادات در سال 94آمار کلی نظام پیشنهادات در سال 95
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-9 13:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ