دبیر کمیته پیشنهادات
: آقای امیر کلانتری

ویژه نامه خلاقیت 97 ویژه نامه پیشنهادات 96 
خلاقیتویژه نامه پیشنهادات 95ویژه نامه پیشنهادات پائیز 94
ویژه نامه پیشنهادات بهار 94چه چیزهائی پیشنهاد نیستندتکنینک چرا چرا؟
مهارت حل مساله و تصمیم گیریچند تکنیکحل مساله از طریق مثبت اندیشی

 

فراخوان کمیته پیشنهادات

 
فراخوان سال 92شماره 1شماره 2
شماره 3شماره 4
شماره 5 شماره 6
فراخوان  سال 93شماره 1  شماره 2
شماره 3 
فراخوان سال  94شماره 1 شماره 2
فراخوان سال  95شماره 1 شماره 2
شماره 3
شماره 4
شماره 5 شماره 6
فراخوان سال  96شماره 1 شماره 2
شماره 3
شماره 4
شماره 5 
فراخوان سال 97شماره 1آمار نظام پیشنهادات 

 
آمار کلی نظام پیشنهادات در سال 96آمار کلی نظام پیشنهادات در سال 95
آمار کلی نظام پیشنهادات در سال 94
آمار کلی نظام پیشنهادات در سال 93
آمار کلی نظام پیشنهادات در سال 92

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-9 9:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ