مسئول آموزش غیر پرستاری : آقای امیر کلانتری


تلفن:
 2351087-0711               داخلی:  5296

 

       وظايف و مسئوليتها :


1.       تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت – میان مدت – بلند مدت )

2.       تعيين و اولویت بندی نیاز های آموزشی

3.       تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیاز های آموزشی

4.       اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها

5.       تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

6.       همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحد ها جهت نیاز سنجی آموزشی

7.       هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحد های غيرپرستاري ذیربط

8.       ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیربيمارستان

9.       کنترل و نظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرسنل واحدهاي غير پرستاری  در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

10.   شرکت در کلیه جلسات آموزشی رابطین آموزشی

11.   سنجش اثربخشي دوره هاي آموزشي بر اساس مدل كرك پاتريك

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-25 18:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ