• نام سایت :  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

            آدرس سایت  :  http://www.leader.ir/langs/fa

  • نام سایت :  پایگاه اطلاع رسانی  ریاست جمهوری اسلامی ایران

            آدرس سایت  :  http://www.president.ir/fa


  •  نام سايت : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي جمهوري اسلامي ايران

          آدرس سايت  http://behdasht.gov.ir
  

  • نام سايت : دفتر آموزش و ارتقای سلامت
          آدرس سایت   hhttp://iec.behdasht.gov.ir/
 

  •  نام سايت : دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور 

          آدرس سايت  http://www.sums.ac.ir/fa/aboutus/other-link/medical-university.html
 

  •  نام سايت : پایگاه خبری -اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

          آدرس سايت  http://webda.behdasht.gov.ir/

           

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-13 11:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ