پرسشهای متداول
چه بخشهای بستری در بیمارستان شهید دکتر فقیهی وجود دارد

 
ICU جراحی 1
ICU جراحی 2
ICU داخلی 1
CCU1 و 2
پست جراحی قلب
ICU جراحی قلب 1 و 2
جراحی 4
جراحی 3
جراحی 2
جراحی 1
جراحی زنان
داخلی زنان
داخلی مردان
پوست
اتاق عمل
ریکاوری
دیالیز
مغز و اعصاب
 
چه بخشهای پاراکلینیک در بیمارستان شهید دکتر فقیهی وجود دارد

ساعات ملاقات در بیمارستان شهید دکتر فقیهی چگونه است

ساعات ملاقات بخشهای عمومی 14:30 الی 15 بخشهای ویژه 14 الی 15
چه خدمات رفاهی در بیمارستان شهید دکتر فقیهی وجود دارد

نمازخانه - اقامتگاه همراه بیمار - غذا خوری - فروشگاه مواد غذایی - فتوکپی - داروخانه - بانک - عابر بانک
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-9 12:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ