ساختمان شماره 1
 

طبقه همکف

 

طبقه اول

اتاق عمل

 

داخلی2

ریکاوری

 

داخلی 3

جراحی یک

 

پوست

سوپروایزر

 

داروخانه

کلینیک کلورکتال

 

اتاق عمل

دفتر بخش بیهوشی

 

تجهیزات پزشکی

دفتر بخش جراحی

 

جراحی2

MRI

 

کتابخانه

جراحی 3

 

مرکز اینترنت

جراحی 4

 

سالن مطالعه

سنگ شکن

 

دفتر پرستاری

شرکت تجهیزات پزشکی وارستگان

 

سالن سمعی بصری(شهید قادری)ساختمان شماره  2
 


ساختمان شماره 3 (عزالملک) 

طبقه همکف

 

طبقه اول

طبقه دوم

حسابداری هزینه

 

ICU جراحی 1

ICU داخلی 1

حسابداری تعهدی

 

ICU جراحی 2 (هایپر)

ICU داخلی 2

حسابداری دریافت و پرداخت

 

 

 

تدارکات

 

 

 

امین اموال

 

 

 

 

ساختمان اتفاقات

طبقه همکف

 

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

اتفاقات

 

درمانگاه داخلی

آزمایشگاهها

درمانگاه پوست

پذیرش آزمایشگاه

 

درمانگاه زنان

دفتر توانبخشی

دفتر بخش پوست

بانک خون

 

داروخانه تجهیزات پزشکی

مهارتهای بالینی

حسابداری ترخیص

 

واحد IT

سالنهای کنفرانس

طب فیزیکی

صندوق اتفاقات

 

جراحی زنان

پاتولوژی

خوابگاه پزشکان

مدارک پزشکی

 

فیزیوتراپی

 

 

درمانگاه جراحی

 

تغذیه

 

 

 

بازتوانی قلب

 

 

 

 

دفتر بخش زنان

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-20 13:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ