ساعت ملاقات بخشهای عمومی بیمارستان شهید دکتر فقیهی 


نام بخش
ساعت ملاقات
داخلی مردان
14-30/15
داخلی زنان
14-30/15
جراحی زنان
14-30/15
جراحی 1
14-30/15
جراحی 2
14-30/15
جراحی 3
14-30/15
جراحی 4
14-30/15
پوست
14-30/15


 
ساعت ملاقات بخشهای ویژه بیمارستان شهید دکتر فقیهی 

نام بخش
ساعت ملاقات
CCU 1-2-3
15-14
مغز و اعصاب و روماتولوژی
15-14
ICU داخلی 1
شنبه و سه شنبه ساعت                        15-14
ICU داخلی 2
یک شنبه و چهارشنبه ساعت                   15-14
ICUجراحي 1
دوشنبه و جمعه ساعت                          15-14
ICUجراحي 2 ( هايپر )   
شنبه - سه شنبه و جمعه ساعت                 15-14
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-1-16 15:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ