فرآیندهای ارتقا یافته

انجام آزمایش BHCGآماده سازی داروهای تزریقی یورولوژی
شاخص فرآیندشاخصفرآیند
آموزش به بیمار در حیطه پیشگیری و ارتقا سلامت
پذیرش بیماران سرپایی اتاق عمل در آزمایشگاه
شاخصفرآیندشاخصفرآیند
درخواست منطقی آزمایشات Auto stop CBCدرمان زخم فشاری از طریق پانسمان های نوین
شاخصفرآیند شاخصفرآیند


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-20 13:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ