جراحي  3   

 

 سرپرستار  بخش : سركار خانم میر شکاران
 

بيماران آنكولوژي ، جراحي عمومي ،اورژانس ، بعد از مراقبت هاي ويژه در اين بخش بستري مي شوند .

 

ساعت ملاقات :هر روز ساعت   30/15-14 

 

 بخش آنکولوژی جراحی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-1 13:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ