داخلي 3

 

   سرپرستار  بخش  :   سركار خانم حسن پور

بخش داخلي مردان با 24 تخت فعال مي باشد كه در آن اساتيد متخصص ريه ، كليه ، گوارش، خون ، غدد در اين بخش بيماران را ويزيت مي كنند . كليه خدمات پرستاري ، پزشكي نظير راند هاي روزانه ، مراقبت هاي پرستاري ، انجام خدماتي نظير سونوگرافي ، راديو لوژي ،   اندوسكوپي ، برونكوسكوپي ، اكو ، گذاشتن دبل لومن ، گذاشتن chest tube  در بخش انجام مي گردد .

    

  تعداد تخت  :      24  

      

                        

 

ساعت ملاقات : هر روز ساعت   30/15-14

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-1 13:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ