پوست

 

   سرپرستار  بخش  : خانم جوینده

 

 تلفن تماس: 211-343

كليه بيماران پوستي كه نياز به مراقبت و درمان دارند دراين واحد بستري مي شوند . 

پمفيگوس- سورياسيس – زونا –اگزماي عفوني -  آبله مرغان و...

  تعداد تخت :  24

 

ساعت ملاقات :هر روز ساعت   30/15-14

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ