مرخصی پزشکان درمانگاه شهید دکتر فقیهی

رديف

نام پزشك

تخصص

روز مرخصي

روز مرخصي

روز مرخصي

1

دکتر دباغ منش

غدد

از سال 97

در درمانگاه

حضور ندارند

2

دکتر حسینی اصل

گوارش

از سال 97

در درمانگاه

حضور ندارند

3

دکتر سوید

غدد

از 15/3/97

به بعددر درمانگاه

حضور ندارند

4

دکتر رسول زاده

داخلی کلیه ( نفرولوژی )

تا اطلاع ثانوی

در درمانگاه

حضور ندارند

5

دکتر معینی

گوارش

از تاریخ 20/3/97

تا اطلاع ثانوی در درمانگاه

حضور ندارند

6

دکتر لنکرانی

گوارش

6/3/97

13/3/97

20/3/97

27/3/97

3/4/97

11/6/97

18/6/97

25/6/97

7

دکتر شفیعی

کلیه. نفرولوژی

مرداد97

در درمانگاه

حضور ندارندرديف

نام پزشك

تخصص

روز مرخصي

روز مرخصي

روز مرخصي

8

دکتر قهار ترس

پوست

3/5/97

 

 

9

دکتر پاک فطرت

داخلی کلیه

29/3/97

5/4/97

12/4/97

10

دکتر امینی

جراح

9/4/97

 

 

11

دکتر نامداری

خون و انکولوژی

29/3/97

3/4/97

 

12

دکتر نمازی

پوست

خرداد97

در درمانگاه

حضور ندارند

13

دکتر حق پناه

کلیه و مجاری ادرار

خرداد97

در درمانگاه

حضور ندارند

14

دکتر محرابی

ریه

از  تیر 97

تااطلاع ثانوی در درمانگاه

حضور ندارند

15

دکتر محرابی

ریه

13/3/97

20/3/97

27/3/97

16

دکتر حقیقت

خون و انکولوژی

2/3/97

28/3/97

 

17

دکتر فرجی

زنان

2/3/97

9/3/97

23/3/97
 

رديف

نام پزشك

تخصص

روز مرخصي

روز مرخصي

روز مرخصي

18

دکترجرئت

قلب

6/3/97

13/3/97

20/3/97

19

دکتر قهارترس

پوست

12/3/97

19/3/97

26/3/97

20

دکتر شفا

جراح قلب

19/3/97

26/3/97

 

21

دکتر دانافر

غدد

12/3/97

 

 

22

دکتر جوکار

پوست

12/3/97

 

 

23

دکتر صاکی

پوست

6/3/97

7/3/97

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-9 8:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ