درمانگاه داخلي 

 

درمانگاه داخلی در طبقه اول سمت راست قرار دارد. در درمانگاه داخلی نوارنگاری از قلب ، نوار مغز و شیمی درمانی انجام می شود . 

 

 کلینیک گفتار درمانی صبح : روزهای زوج  ( شنبه - دوشنبه - چهار شنبه ) توسط خانم محمدی انجام می شود.
کلینیک روماتولوژی : دوشنبه صبح

برنامه درمانگاه داخلی بیمارستان شهید دکتر فقیهی


نام

      شنبه

 

         يك

شنبه

         دو

شنبه

        سه

شنبه

      چهار

شنبه

تخحصص

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

قلب و عروق

 

 

 

دكتر محمدوحيد جرئت

 

 

 

 

 

 

مغز و اعصاب      ( نورولوژي )

 

دكتر ياسمين جنوبي

 

 

 

دكتر عباس رحيمي جابري

 

 

 

دكتر عباس رحيمي جابري

مغز و اعصاب ( نورولوژي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتر وحيدرضا استوان

عفوني

 

 

 

 

 

 

 

دكتر محمدعلي داورپناه

 

 

داخلي كليه     ( نفرولوژي )

 

 

 

دكتر مريم شفيعي

 

 

دكتر مريم پاك فطرت

 

 

 

روماتولوژي

دكتر حمزه زارعي

دكتر سعيده شنونده

دكتر حمزه زارعي

 

 

 

 

 

دكتر حمزه زارعي

 

ریه

 

 

 

 

 

 

 

دکتر   بهروز مومنی

 

 

ريه

 

دكتر سيد معصوم معصوم پور

 

دكتر     محمد علي قيومي

 

 

 

دكتر     محمد علي قيومي

 

دكتر      علي فريد عماد

ريه

 

 

 

دكتر سمراد محرابي

 

دكتر سمراد محرابي

 

دكتر

 محمد جواد فلاحي

 

دكتر

محمد جواد فلاحي


نام

      شنبه

 

         يك

شنبه

         دو

شنبه

        سه

شنبه

      چهار

شنبه

تخحصص

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

غدد

دکتر فریده دانا فر

 

دكتر عليرضا خرمن دار

 

 

 

 

دكتر محمود سويد

دكتر عليرضا خرمن دار

 

غدد

 

 

دكتر فريبا كريمي

دكتر مرجان جدي

 

دكتر عليرضا خرمن دار

 

 

دکتر فریده دانا فر

دكتر مرجان جدي

گوارش و كبد

 

دكتر     محمد علي نجاتي

 

دكتر كامران باقري لنكراني

 

دكتر فرداد اجتهادي

 

دكتر مهوش عليزاده

 

 

گوارش و كبد

 

دكتر ابراهيم فلاح زاده

 

 

دكتر مريم معيني

دكتر غلامرضا سيوند زاده

 

دكتر مريم معيني

 

دكتر غلامرضا سيوند زاده

گوارش و كبد

 

دكتر رامين نيكنام

 

 

 

دكتر رامين نيكنام

 

 

 

 

خون و انكولوژي

 

 

 

دكتر مجتبي كريمي

 

 

 

 

 

 

خون و انكولوژي

 

 

 

دكتر نسرين نامداري

 

دكتر شيرين حقيقت

 

دكتر نسرين نامداري

 

دكتر شيرين حقيقت

داخلي

 

دكتر اكبر راسخي كازروني

 

دکتر لیلا حسینی

 

دكتر وحيد محمدكريمي

 

 

 

دكتر سميرا ساعيان

داخلی

 

 

 

 

 

دکتر لیلا حسینی

 

 

 

 

اعصاب و روان

 

 

دكتر فريدون فاتح نژاد

 

 

 

 

 

دكتر فريدون فاتح نژاد

 

 

  

منشي پذيرش درمانگاه داخلي :  خانم برومند ، خانم صادقی ،و خانم خادم
تلفن درمانگاه داخلي : 94-32351090 - داخلي ( 5420 )

 تلفن مستقیم : 32125420

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-9 8:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ