درمانگاه جراحي 

 

درمانگاه جراحي و يورولوژي در طبقه همكف قرار دارد . در درمانگاه جراحي ، يوروديناميك ، نوار عصب ، پانسمان و عملهاي كوچك و شيمي درماني بيماران يولوژي انجام مي گردد .

 لازم به ذكر است كه در درمانگاه جراحي صبحها پزشكان با حضور دستيار و دانشجو بيماران را ويزيت مي نمايند .

 

برنامه صبح درمانگاه جراحي بیمارستان شهید دکتر فقیهی

 
شنبه
يك شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
 
 
 
کلیه و مجاری ادرار
دكتر عليرضا امين شريفي
دكتر عبد الرضا حق پناه
 
دكتر عباس حسن پور
دكتر مهدي صالحي پور
دكتر عبد الرضا حق پناه

دكتر علي آريا فر
 
دكتر داريوش ايراني
دکتر شهریار ضیغمی
دكتر عليرضا امين شريفي
 
جراح عمومي
دكتر صدیقه طهماسبی

 


دكتر عبدالرسول طالعي

دکتر وحید زنگوری
جراحی سرطان  دكتر مجید اکرمی  
جراحي كلوركتال (روده)
دكتر علی محمد بنان زاده
 
 
دكتر احمد ايزدپناه
 
 دکتر فرانک بهرامی
 
توانبخشي
 
دكتر محمد رضا عماد
 
 
دكتر بهروز كاظمي

 
 
 
دكتر شراره روشن ضمير
 
نوار عصب
دكتر علیرضا اشرف
 
دكتر علیرضا اشرف
 
دكتر علیرضا اشرف

 


برنامه عصر درمانگاه جراحي بیمارستان شهید دکتر فقیهی

 
شنبه
يك شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
 
 
يورولوژي
دكتر مهدي صالحي پور
دكتر داريوش ايراني
دكتر مهدي شيرازي
دكتر داريوش ايراني
دكتر مهدي صالحي پور
دكتر امين شريفي
 
 
دكتر علی آريا فر
دكتر امين شريفي
توانبخشي
 

دكتر همايوني
 
 
 
 
دكتر علیرضا اشرف
 
 
 
 
جراح عمومي
دكتر مسعود امینی
 

دكتر وحید زنگوری

جراحي كلوركتال (روده)
 
 
دكتر سيد وحيد حسيني
دکتر محمد علی بنان زاده
 
جراح قلب
دكتر مسيح شفا
دكتر منصور جنتي
 
 
دكتر محمد قاضي نور
جراح قفسه سينه
 
 دکتر پرویز مردانی
دكتر بيژن ضيائيان
 
 دکتر آرمین امیریان
نوار عصب
دكتر عليرضا اشرف
 

 
 دكترشراره روشن ضمیر


 

 

 

 

برنامه يورديناميك : يكشنبه ها صبح

پانسمان : هر روز صبح و در درمانگاه جراحي

منشي پذيرش درمانگاه جراحي : خانم زهرا پيراحمدي

شماره تماس درمانگاه جراحي : 94-32351090 ( داخلي 5524 )

 تلفن مستقیم :     32125524

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-30 17:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ