درمانگاه جراحي 

 

درمانگاه جراحي و يورولوژي در طبقه همكف قرار دارد . در درمانگاه جراحي ، يوروديناميك ، نوار عصب ، پانسمان و عملهاي كوچك و شيمي درماني بيماران يولوژي انجام مي گردد .

 لازم به ذكر است كه در درمانگاه جراحي صبحها پزشكان با حضور دستيار و دانشجو بيماران را ويزيت مي نمايند .

 

برنامه درمانگاه جراحي بیمارستان شهید دکتر فقیهی


نام

      شنبه

 

         يك

شنبه

         دو

شنبه

        سه

شنبه

      چهار

شنبه

تخحصص

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

جراحي عمومي

 

دكتر مسعود اميني

 

 

 

 

 

 

 

 

جراحي سرطان

دكتر صديقه طهماسبي

 

 

 

دكتر مجيد اكرمي

 

 

 

 

 

جراحي کلورکتال

دكتر        علي محمد       بنان زاده

 

دکتر محمدکاظم تدین

دکتر محمدکاظم تدین

 

 

 

 

 

 

جراحي كلوركتال

 

دکتر فرانک بهرامی

 

 

 

دكتر       سيد وحيد حسيني

دكتر احمد ايزد پناه

دكتر      علي محمد       بنان زاده

دكتر فرانك بهرامي

 

جراحي قلب

 

دكتر مسيح شفا

 

دكتر منصور جنتي

 

 

 

 

 

دكتر محمد قاضي نور

جراحي   قفسه سينه

 

 

 

دكتر پرويز مرداني

 

دكتر بيژن ضيانيان

 

 

 

دكتر آرمين اميريان

كليه و مجاري ادرار

 

دكتر مهدي صالحي پور

دكتر علي آريافر

دكتر داريوش ايراني

 

دكتر مهدي شيرازي

دكتر مهدي صالحي پور

دكتر داريوش ايراني

دكتر عبدالرضا حق پناه

دكتر مهدي صالحي پور

كليه و مجاري ادرار

دکترمحمدمهدی حسینی

 

دكتر عبدالرضا حق پناه

 

دكتر داريوش ايراني

 

دكتر شهریار ضيغمي

دكتر علي آريافر

 

 

  

نام

      شنبه

 

         يك

شنبه

         دو

شنبه

        سه

شنبه

      چهار

شنبه

تخحصص

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

توانبخشي

 

 

دكتر محمدرضا عماد

 

دكتر شراره روشن ضمير

دكتر عليرضا اشرف

دكتر بهروز كاظمي

 

دكتر محمدرضا عماد

 

توانبخشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوار عصب

دكتر عليرضا اشرف

 

دكتر محمدرضا عماد

 

دكتر عليرضا اشرف

 

دكتر عليرضا اشرف

 

دكتر محمدرضا عماد

 

 

 

 

 

برنامه يورديناميك : يكشنبه ها صبح

پانسمان : هر روز صبح و در درمانگاه جراحي

منشي پذيرش درمانگاه جراحي : خانم زهرا پيراحمدي

شماره تماس درمانگاه جراحي : 94-32351090 ( داخلي 5524 )

 تلفن مستقیم :     32125524

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-9 8:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ