درمانگاه زنان

 

در درمانگاه زنان نمونه برداري پاپ اسمير و اندمتریال بیوپسی و کشیدن سوچر انجام مي شود .

برنامه صبح درمانگاه زنان بیمارستان شهید دکتر فقیهی
 
 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
آموزشي
آموزشي
آموزشي
آموزشي
آموزشي

                                                                                                                                    
  

برنامه عصر درمانگاه زنان بیمارستان شهید دکتر فقیهی

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
 
 زهرا شیروانی


دکتر اعظم فرجی
دکتر فاطمه سادات نجیب
دکتر شهره روزمه
 دکتر سارا داودیدکتر اعظم فرجی دکتر فاط.ه سادات نجیبزهرا سیروانی  
 
 

 

منشي پذيرش درمانگاه زنان :
تلفن درمانگاه زنان : 94-32351090 ( داخلي 5535 )
تلفن مستقیم :  32125535

بيمارستان شهيد فقيهي شيراز دارنده گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ISO 9001 : 2000

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-12 18:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ