درمانگاه زنان

 

در درمانگاه زنان نمونه برداري پاپ اسمير و اندمتریال بیوپسی و کشیدن سوچر انجام مي شود .

برنامه  درمانگاه زنان بیمارستان شهید دکتر فقیهی
 
 
 

                                                                                                                                   

نام

      شنبه

 

         يك

شنبه

         دو

شنبه

        سه

شنبه

      چهار

شنبه

تخحصص

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

زنان

آموزشي

 

آموزشي

دكتر اعظم فرجي

آموزشي

دکتر زهرا شیروانی

آموزشي

 

آموزشي

دكتر اعظم فرجي

زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 


 

 

منشي پذيرش درمانگاه زنان :
تلفن درمانگاه زنان : 94-32351090 ( داخلي 5535 )
تلفن مستقیم :  32125535

بيمارستان شهيد فقيهي شيراز دارنده گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ISO 9001 : 2000

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-9 8:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ