مشخصات درمانگاه هاي تخصصي و فوق تخصصي بيمارستان شهيد دكتر فقيهي

 

رياست محترم درمانگاه ها : آقاي دكتر جرأت

مسئول درمانگاه : آقای خادمی 

 كه عبارتند از :

  •  درمانگاه جراحي و اورولوژي طبقه همكف
  •    درمانگاه داخلي طبقه اول
  •   درمانگاه زنان طبقه اول
  •    درمانگاه پوست طبقه سوم

كليه درمانگاه ها از شنبه تا چهارشنبه فعال مي باشند . فعاليت درمانگاه هاي عصر از ساعت 2 شروع مي شود .

در طبقه همكف دو صندوق و در طبقه اول دو صندوق جهت بيماران قبض صادر مي نمايند .

لازم به ذكر است مراجعين محترم از قبل جهت ويزيت توسط پزشكان درمانگاه بايد زمان ويزيت را تعيين نموده باشند . ضمناً صندوق بدون برگه تعيين وقت قبض صادر نمي نمايد.

 درمانگاه هاي اين بيمارستان داراي 4 درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي در سه طبقه واقع در ساختمان الحاقي بيمارستان مي باشد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-1-26 19:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ