اورژانس

 

رئيس بخش : دكتر علیرضا معرف

 

تعداد اتاق : 14 اتاق

 

تعداد تخت : 86 تخت

 

تعداد متخصصين : 12 نفر

 

سوپروایزر : سركار خانم جعفری

 

تجهيزات : ترالي اورژانس – پايه سرم – كپسول اكسيژن – DC  شوك – ساكشن -  - آمبو- داروهاي ضروري و ...  Emergencey box

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-1 15:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ