اهداف مشترك رياست و سرپرستار اورژانس :

 

1-    ترسيم و تبيين دقيق اهداف و رسالت اورژانس و ارايه راهكاري مناسب

 

2-    تلاش به منظور بهبود اهداف كيفي در اورژانس

 

3-    برنامه ريزي دقيق به منظور آموزش صحيح در راستاي تربيت نيروي انساني

 

4-    بررسي تجهيزات ، ملزومات و برنامهر يزي جهت تامين آنها

 

5-    تسهيلات لازم جهت افزايش عملكرد ارائه خدمات و رضايت مندي بيماران و كادر درماني

 

6-    توجه به ساختار موجود در بخش و ارائه راهكارهاي عملي به منظور اصلاح و تامين فضاي مفيد

 

7-    ارتقا مستمر در آموزش كادر درماني اورژانس

 

8-    تداوم پژوهش در اورژانس

 

9-    برنامه ريزي جهت ارتقا مدارك پزشكي در اورژانس (پرونده پزشكي – گزارش نويسي) و روشهاي

 

        نگهداري اطلاعات

 

10-   برقراري سيستم تشويق و جذب نيروهاي كارآمد

 

11-   تاكيد بر توانايي هاي تكنولوژيك كليه نيروهاي شاغل

 

12-ايجاد ارتباط منطق بين واحدهاي حمايتي از جمله آزمايشگاه ، راديولوژي و بخش هاي CCU , ICU    و

 

         اتاق هاي عمل – داروخانه خدمات و نگهباني و نيروي انتظامي

 

13-   تسهيل در روند اطلاع رساني در ابعاد مختلف جهت پرسنل و بيماران

 

14-   ارتقا شاخص هاي ارائه خدمات

 

15-    برقراري دوره هاي بازآموزي مداوم جهت كليه نيروهاي شاغل 

 

 

 

   

بيمار در بدو ورود به اورژانس در صورتيكه با هماهنگي قبلي پذيرش شده توسط سرويس مربوطه پذيرش

 

مي گردد در غير اين صورت توسط پرستار اسكرين شناسايي و براي ويزيت توسط پزشك اسكرين راهنمايي

 

مي شود و به وسيله پزشك اسكرين ويزيت شده كه يا بطور سرپايي تحت درمان قرار مي گيرد يا به سرويس

 

 مورد نظر ارجاع مي شود و سرويس مربوطه نيز در صورت نياز به بستري بيمار را پذيرش داده و يا

 

ترخيص و يا به سرويس ديگري ارجاع مي گردد بيماران تروما بعد از انجام اقدامات اوليه توسط آمبولانس به

 

مركز تخصصي مربوطه اعزام مي گردند . 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 9:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ