فوريت هاي داخلي :

 

بيماران مراجعه كننده به اين قسمت شامل بيماران با مشكلات داخلي و قلب مي باشند .

بيماري هاي داخلي :

1-      بيماري هاي ريه شامل آسم ، بيماري هاي مزمن انسداد ريوي ، آمبول ريوي .

2-      بيماري هاي خوني

3-      بيماري ها ي غدد مانند ديابت

4-      تعويض تراكياستومي

5-      مسمويت غذايي يا دارويي  و گاز دي اكسيد كربن

6-      مشكلات مغزي مانند سكته مغزي

7-      بيماري هاي كليوي ويا بيماران دياليزي

8-      بيماري هاي دستگاه گوارش مانند خونريزي معده

9-      بيمار يها ي نقص ايمني

10-بيماري ها ي كبدي

 

  بيماري ها قلبي مانند :

-          بيماري هاي دريچه اي قلب

-          بيماري هاي عروق كرونر

-          آماده سازي بيماران  جهت الكترو فيزيو لوژي قلب

 

اتفاقات داخلي :

 

 بيماران كارديو و داخلي بستري در فوريت هاي داخلي كه نياز به درمان با طول مدت كوتاه دارند و يا درصورت خالي نبودن تخت در بخش هاي ويژه داخلي در اين بخش بستري مي گردند .

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 9:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ