معاینه اولیه (اسكرين) :

 

اسكرين توسط دو پزشك ( اينترن ) و رزيدنت داخلي كاور مي گردد . با توجه به وضعيت بيمار و نوع بيماري اقدامات مورد نياز انجام و بيماران به واحد هاي ذير ربط ارجاع داده   مي شوند .

بيماراني كه نياز به انجام پروسيجر هاي مختلف دارند مانند : سونوگرافي ، راديولوژي ، آزمايش و ... دارند كه براي انجام اين پروسيجر ها به قسمت هاي مربوطه ارجاع داده خواهد شد و سپس بر اساس جواب‌ آزمايش ، سونو بيمار يا جهت مشاوره به بخش هاي داخل اورژانس فرستاده مي شود و يا براي ادامه درمان به درمانگاه ارجاع داده مي شوند و در صورت مشكل نداشتن بيمار با دارو مرخص مي گردند.

1-       بيماراني كه نياز به ادامه درمان و مشاوره با بخش هاي مختلف دارند به داخل اورژانس فرستاده مي شوند.

2- بيماراني كه مشكلات نرولوژي ، ارتوپدي و... دارند پس از رفع وضعيت بحراني به مراكز درماني مورد نظر پس از هماهنگي با بيمارستان مقصد و در صورت بد حال بودن بيمار با آمبولانس فرستاده مي شوند .

قابل ذكر است در صورت بد حال بودن بيمار ، سريع به داخل فوريت ها ارجاع داده مي شود .

 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 9:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ