امكانات اورژانس

 

    شامل :

 

-       بخش راديولوژي – سونوگرافي – سونوگرافي دايبر- CT  اسكن Spiral مجاور بخش اورژانس بوده و

 

         همچنين واحد اكوكارديوگرافي بطور 24 ساعته در خدمت بيماران اورژانس مي باشد .

 

-       اتاق عمل جراحي شامل 3 تخت ريكاوري در مجاورت اورژانس بوده كه كليه اعمال اورژانسي سرويس

 

        هاي جراحي عموي – عروق  - اورولوژي و زنان در آن قابل انجام مي باشد .

 

-       ICU هاي جراحي مركزي و C.C.U كه پشتيبان اورژانس مي باشند .

 

-   واحد اورژانس بيمارستان شهيد فقيهي از بدو بيمارستان (سال 1322)شروع به فعاليت نموده و بعد از

 

     تغييرات فراوان بشكل كنوني در آمده و پذيراي كليه بيماران اورژانسي در رشته هاي جراحي عمومي –

 

    اورولوژي – داخلي و قلب – گوارش- خون- غدد – داخلي  زنان و مامايي از سراسر استان فارس و استان

 

    هاي اطراف مي باشد . با تلاش 62 مغز كادر درماني ثابت به انضمام فعاليت هاي ساير اعضا هيئت علمي و

 

     كادرغير درماني اورژانس ما جز اورژانس هاي فعال و پركار كشور مي باشد در طول شبانه روز دسترسي

 

      به پزشكان آنكال رشته هاي مربوطه وجود دارد و در صورت نياز در اولين فرصت بيماران را تحت

 

      ويزيت قرار مي دهند .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 9:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ