آنژيوگرافي

 مسئول : سر کار خانم راشدی منش

بيماران قلبي در بخش آنژيوگرافي تحت آنژيوگرافي يا بالن ميترال و EPS و پيس دائم و موقت قرار مي گيرند.

خدمات انجام شده :

1-     نوبت دهي و آموزش بيمار جهت آمادگي در روز عمل ، آمادگي  ناحيه عمل

2-     انجام عمل

    3-انتقال بيمار به بخش

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 8:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ