دفتر آزمایشگاه
 مسئول : خانم محمدی

Email : fatemehmohammadi89@yahoo.com

در این بخش کلیه امور مربوط به پذیرش،حسابداری،نمونه گیری و ارسال آن به بخش های مختلف جهت انجام و تحویل جواب به بیماران سرپایی صورت می پذیرد.
روند مراجعه بیمار:
 1- اخذ نوبت از مسؤل انتظامات جلو درب ورودی
2- پذیرش
3- مراجعه به صندوق حسابداری
4- کنترل قبض و تحویل لوله های و وسایل لازم
5- نمونه گیری


نمونه گیری از ساعت 7:30 الی 11 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-1 11:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ