آزمایشگاه میکروب شناسی
مسئول : آقای دکتر حدائق(دکترای علوم آزمایشگاهی)
Email : H
adaegh_MJ@yahoo.com
در این بخش تشخیص باکتری بیماری زا و تعیین آنتی بیوتیک برای انواع نمونه های ادرار، خون، مایعات بدن، مدفوع، خلط، زخم و ... انجام می گردد.
تجهیزات:
دستگاه Bactec 9120 جهت تشخیص میکروبهای هوازی، بی هوازی، مایکوباکتریوم ها و قارچ ها.
فهرست آزمایش ها و تاریخ جوابدهی:
جواب کلیه کشتها از خون، تمامی مایعات بدن، زخمها، ترشحات، مدفوع و ...
همچنین کنترل عفونت از تمام مکانهای بیمارستان بوسیله گرفتن کشت از سطوح و دستگاهها: از 2 روز لغایت 5 روز.
روند مراجعه بیماران:
پذیرش و نمونه گیری در دفتر آزمایشگاه صورت می گیرد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ