آزمایشگاه پاتولوژی
انجام آزمایش های پاتولوژی سرژیکال، ایمنو هیستو شیمی و پاتولوژی مولکولار و میکروسکوپ الکترونی
فهرست آزمایش ها و تاریخ جوابدهی:                                         جواب
پاتولوژی نمونه های بیوپسی و جراحی.                                حداکثر یک هفته
ایمنو هیستو شیمی.                                                        حداکثر ده روز
مولکولار پاتولوژی.                                                             حداکثر ده روز
میکروسکوپ الکترونی.                                                       حداکثر دو هفته
روند مراجعه بیماران:
1-      نمونه برداری توسط پزشک جراح به صورت بیوپسی یا جراحی .
2-      ارسال نمونه از اتاق عمل به پذیرش آزمایشگاه توسط همراه بیمار یا بیمار بر.
3-      انجام پذیرش و دریافت برگ مخصوص تحویل جواب.
4-      مراجعه به قسمت جوابدهی آزمایشگاه پاتولوژی و تحویل جواب در موعد مقرر.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ