آزمایشگاه سرم شناسی
این بخش بمنظور تیتر آنتی بادی ها در سرم بیمار می باشد.
فهرست آزمایش ها و تاریخ جواب دهی:
VDRL                      همان روز
CRP                        همان روز
RF                          همان روز
FAT                        در صورت منفی بودن همان روز و در صورت مثبت بودن 48 ساعت بعد
Breuclla       
     Coombswright    در 48 ساعت
2ME
ASO                        همان روز
Cold Ab                  در 24ساعت
Cryo                       هفت روز
Sucros test              همان روز
Mono Spot test        همان روز
روند مراجعه بیماران:
پذیرش و نمونه گیری بیماران فقط در دفتر آزمایشگاه انجام می گیرد.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ