ماموگرافی  :

 

ماموگرافی در ساختمان شماره 2 در بخش مرکزی رادیولوژی قرار دارد.

شخص بیمار با در دست داشتن درخواست پزشک به بخش ماموگرافی مراجعه می کند و بعد از معاینات اولیه در خصوص انجام ماموگرافی ایشان ، با توجه به اورژانسی بودن ، نوبت داده می شود . در حال حاضر یک دستگاه ماموگرافی در بخش فعال است .

 نوبت دهی : ساعت 7:30 الی 13:30

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-1 12:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ