داروخانه

 

          تاريخ افتتاح  : همزمان با تاسيس بيمارستان

 شماره تلفن  : 90- 2351087  داخلي 428

 

مسئول داروخانه : دكتر الهه ستاري نژاد

Email : elahesat@yahoo.com 

پيام رئيس بخش : The less medicine , the better

 

شرح وظايف و اهداف : تامين و تداركات و توزيع داروهاي مورد نياز بيمارستان و نظارت

 

بر نحوه نگهداري داروها در بخش ها

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ