عنوان

نوع عمل

  kجراحی

 kبیهوشی

میانگین مدت اقامت

تراشه و برونش ها  ( انسیزیون )

تراکئوستومی ( عمل مستقل )

2/5

6

 

  ریه ها و پرده جنب ( انسیزیون )  

گذاشتن لوله توراکوستومی با شیشه آب مربوطه ( عمل مستقل )

5/1 

6

توراکوتومی وسیع با اکسپلوراسیون و نمونه برداری

 5/11

13

و برداشتن کیست (ها) با یا بدون عمل روی جنب

  16

13

دکورتیکاسیون ( ریه ) ، عمل مستقل ، کامل

20  

15

ريه ها و پرده جنب ( اکسیزیون )

پنومونکتومی کامل

  20

13

لیکتومی کامل یا سگمنتال

  27

13

فرج و مدخل واژن  ( انسیزیون )

انسیزیون و درناژ آبسه فرج ، وسیع

8/0

3

انسیزیون و درناژ آبسه بارتولن ، یک طرفه

8/0

3

مارسوپیالیزاسیون کیست یا آبسه بارتولن

  4

3 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ