عنوان

نوع عمل

  kجراحی

k بیهوشی

میانگین مدت اقامت

فرج ومدخل واژن(اكسيزيون)

نمونه برداری از فرج ( عمل مستقل )

7/0 

3  

4-2 روز

وولوکتومی ؛ ناقص ، یک طرفه یا دو طرفه  ( ولی کمتر از 80% ناحیه فرج )

11 

4 

همینکتومی ، اکسیزیون ناقص یا کامل پرده بکارت

 5/3

3  

همینوتومی

1/1 

3  

 

اکسیزیون تومور یا کیست یارتولن

3/4 

3  

ترمیم

ترمیم پلاستیک فرج

8/4 

3  

واژن ( اکسیزیون )

نمونه برداری مخاط واژن ( عمل مستقل )

8/0 

3  

اکسیزیون سپتوم واژن

3  

اکسیزیون تومور یا کیست واژن

8/3 

3  

واژن ترمیم

 

 5/6

4  

کولپورافی خلفی ؛ ترمیم رکتوسل ( عمل مستقل )

 8

4  

کولپورافی قدامی و خلفی توأم

 12

4  

عمل اسلینگ برای بی اختیاری ناشی از افزایش فشار داخل شکم ( مثلاً با فاشیا یا مواد مصنوعی )

14 

6

روش پریرا ، شامل کولپورافی قدامی

5/12 

6  

بستن فیستول رکتوواژینال ، از راه واژن

 13

4 

از راه شکم

5/17 

 6

همراه با کولوستومی

 5/19

6 

بستن فیستول اورتروواژینال

5/14 

4 

بستن فيستول وزيكوواژينال از راه واژن

5/14 

4 

دستکاری

دیلاتاسیون واژن زیر بیهوشی

 7

3 

معاینه لنگی زیر بیهوشی ( عمل مستقل )

 7

3 

گردن رحم ( اکسیزیون )

  اکسیزیون استامپ گردن رحم با ترمیم کف لگن

15 

 6

جسم رحم ( اکسیزیون )

دیلاتاسیون و کورتاژ ، تشخیص و یا درمانی ( غیر مامائی )

 4

 3

میومکتومی ، منفرد یا متعدد ؛ اکسیزیون تومور فیبروئید رحم ، از راه شکم ( عمل مستقل )

  12

6

از راه واژن

 9

6

هیسترکتومی کامل ( جسم و گردن رحم ) ، با یا بدون لوله ها و یا تخمدان ها ، یک یا هر دو

17 

6

هیسترکتومی از راه واژن

 21

6

با ترمیم پلاستیک واژن کولپورافی قدامی و یا خلفی

5/18 

  6

بدخیمی گردن رحم ، با لنف آدنکتومی لگنی دو طرفه ، شامل غده لنفاوی ایلیاک خارجی ، هیپوگاستریک و ابتورتتور ( عمل ورتهایم )

 35

 8

وارد کردن

خارج کردن وسیله داخل رحمی

5/0

3

ترميم

هیسترورافی ، ترمیم پارگی رحم(غیر مامائی )

11

6

لوله های رحمی                ( انسيزيون )

قطع لوله فالوپ ، یک طرفه یا دو طرفه ، از راه شکم یا واژن

10

6

سالپنژکتومی کامل یا ناقص ، یک طرفه یا دو طرفه ( عمل مستقل )

4/10

6

سالپنگواوفورکتومی ، کامل یا ناقص ، یک طرفه یا دو طرفه ( عمل مستقل )

4/11 

6

تخمدان ( اکسیزیون )

سیستکتومی تخمدان ( یک طرفه یا دو طرفه )

10 

  6  

اوفورکتومی ، یک طرفه یا دو طرفه ، ناقص یا کامل ( عمل مستقل )

 10

6

رزکسیون بدخیمی تخمدان با سالپنگواوفورکتومی و امنتکتومی دوطرفه

 16

6

با هیسترکتومی کامل شکمی ، لنف آدنکتومی لگنی و محدود پاراآئورتیک

 18

  6

آندوسكوپي -لاپاراسكوپي

برای دیدن احشاء لگنی

 5/7

6

بافولگوراسیون ضایعات تخمدان یا صفاق

5/8 

6

با رفع چسبندگی ها

 5/8

6

هیستروسکوپی

 4

6

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ